• Stap 1Voorwaarden
  • Stap 2Basisinformatie
  • Stap 3Adresgegevens
  • Stap 4Logingegevens

Voorwaarden voor gebruik

De address functie die op deze website wordt aangeboden is gratis tot een limiet van 100 verzoeken per dag. Bij normaal gebruik is dit voldoende voor het valideren van gegevens op een invulformulier. Dreigt u deze limiet te gaan overschrijden, dan wordt u hiervan automatisch per e-mail op de hoogte gesteld. Voor slechts € 4,00 per maand wordt de limiet opgehoogd naar 1.000 verzoeken per dag en kunt u van alle functies binnen de webservice gebruik maken.

De gegevens die via onze webservice kunnen worden opgevraagd zijn met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zijn. De webservice wordt zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid aangeboden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die ontstaat ten gevolge van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de webservice.

Indien wij van mening zijn dat er misbruik van de webservice wordt gemaakt, dan behouden wij ons het recht voor een account te blokkeren.

Ik heb de voorwaarden gelezen, begrepen en ga ermee akkoord.

Basisinformatie


Adresgegevens
Bezoekadreskopieer adresgegevens
Logingegevensbeveiligingscode