03-02-2012
Postcodes voor commerciële doeleinden beschikbaar
Gegevens uit de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) zijn door iedereen te gebruiken. Vanwege een oude afspraak tussen de overheid en TNT Post mag de postcode uit de BAG niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. De overheid heeft deze afspraak opgezegd en deze belemmering vervalt uiterlijk 1 februari 2012. Daarna mag, indien PostNL niet in hoger beroep gaat, ook de postcode uit de BAG voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Via deze nieuwspagina houden wij u op de hoogte. Wij valideren momenteel onze gegevens wel met die uit de BAG databank, maar voegen nieuwe informatie nog niet automatisch toe. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht dat is uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
15-01-2012
Gemeentelijke herindeling 2012 verwerkt in database
De gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer zijn gefuseerd tot een nieuwe gemeente Hollands Kroon. Deze gemeentelijke herindeling is bijgewerkt in onze database. bron: Wikipedia.
08-11-2011
Suggestfunctie nu met automatische correctie plaatsnaam
De suggestfunctie is verbeterd. Wie voortaan Den Haag invult als plaatsnaam krijgt netjes de officiële schrijfwijze 's-Gravenhage terug. Probeer het zelf.
28-09-2011
Uitbreiding van de functies cityinfo en zipinfo
Zowel de functie cityinfo als zipinfo zijn verder uitgebreid. Zo kunt u met deze functies nu ook informatie over de gezinssamenstelling, het aantal mannen en vrouwen en de verhouding tussen allochtoon en autochtoon. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Statline Databank van het CBS.