Bronnen

De gegevens in onze database zijn het resultaat van het samenvoegen van gegevens uit diverse open source bronnen. Onderstaand een overzicht van bronnen die wij gebruiken.


6PP Als basis voor de database van postcodes.nl is de 6PP open source postcodedatabase gebruikt. Deze database is door iedereen te downloaden en naar eigen inzicht te gebruiken.
cbs.nl Via het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gegevens zoals inwoners per postcode of plaatsnaam, percentage autochtoon en allochtoon en gezinssamenstelling toegevoegd aan de database.
OpenKVK De website OpenKVK bevat adresgegevens welke rechtstreeks afkomstig zijn uit het Handelsregister. Ook uit deze bron wordt geraadpleegd om onze databank zo volledig en betrouwbaar mogelijk te maken.
BAG De BAG is een registratie waarin basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Deze gegevens zijn via het kadaster op te vragen.
wikipedia Gegevens van wikipedia zijn voornamelijk gebruikt om provincies en gemeenten (inclusief herindelingen) toe te voegen aan de database.
 

Nieuws

Postcodes uit BAG mochten tot voor kort niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt, maar daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen.

Lees verder