Functie: address

Met de functie address kunt u op basis van een postcode (6 karakters) en eventueel een huisnummer de bijbehorende straat- en plaatsnaam vinden. Bekijk een uitgewerkt voorbeeld van deze functie.


Aanroepen van de functie
Verplichte parameters
Optionele parameters
Return values
Enkelvoudig resultaat
Meervoudig resultaat
 

Aanroepen van de functie

api.postcodes.nl/1.0/address/?apikey=KEY&nlzip6=4567AB&streetnumber=1
 

Verplichte parameters

apikeyEen identificerende sleutel voor gebruik van de API, vraag deze gratis aan
nlzip6Een Nederlandse postcode bestaande uit 4 cijfers, gevolgd door 2 letters
 

Optionele parameters

streetnumberEen huisnummer, al dan niet met toevoeging
outputjson of xml, default is json
 

Return values

Als resultaat wordt een status (ok of error) teruggestuurd. Indien de status "ok" is volgen results met hierin onderstaande waarden. Indien er een fout optreedt, dan wordt dit gevolgd door een errorcode en een errormessage. Kijk voor meer informatie naar de foutmeldingen die kunnen optreden.

nlzip6Een Nederlandse postcode bestaande uit 4 cijfers, gevolgd door 2 letters
streetnameDe straatnaam behorend bij de postcode
cityDe plaatsnaam behorend bij de postcode
municipalityDe gemeente behorend bij de plaatsnaam
provinceDe provincie behorend bij de gemeente
latitudeDe breedtegraad behorend bij de postcode
longitudeDe lengtegraad behorend bij de postcode
phoneareacodeHet netnummer behorend bij de postcode
 

Enkelvoudig resultaat

Bij het meesturen van de parameters zipcode en streetnumber komt maximaal 1 resultaat terug.

Voorbeeld enkelvoudig resultaat in XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <status>ok</status>
  <results>
    <result>
      <nlzip6>4567AB</nlzip6>
      <streetname>'s Gravenstraat</streetname>
      <city>Clinge</city>
      <municipality>Hulst</municipality>
      <province>Zeeland</province>
      <latitude>51.275967</latitude>
      <longitude>4.090978</longitude>
      <phoneareacode>0114</phoneareacode>
    </result>
  </results>
</response>

Voorbeeld enkelvoudig resultaat in json

({"status":"ok",
  "results":[
    {
      "nlzip6":"4567AB",
      "streetname":"'s Gravenstraat",
      "city":"Clinge",
      "municipality":"Hulst",
      "province":"Zeeland",
      "latitude":"51.275967",
      "longitude":"4.090978",
      "phoneareacode":"0114"
    }
  ]
});
 

Meervoudig resultaat

Bij het meesturen van uitsluitend de parameter zipcode kan het voorkomen dat u meerdere resultaten terugkrijgt, bijvoorbeeld postcode 2678AC. Deze postcode geeft als resultaat de straatnamen "De Hondert Margen" en "Kijckerweg" terug.

Voorbeeld meervoudig resultaat in XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <status>ok</status>
  <results>
    <result>
      <nlzip6>2678AC</nlzip6>
      <streetname>De Hondert Margen</streetname>
      <city>De Lier</city>
      <municipality>Westland</municipality>
      <province>Zuid-Holland</province>
      <latitude>51.974449</latitude>
      <longitude>4.234640</longitude>
      <phoneareacode>0174</phoneareacode>
    </result>
    <result>
      <nlzip6>2678AC</nlzip6>
      <streetname>Kijckerweg</streetname>
      <city>De Lier</city>
      <municipality>Westland</municipality>
      <province>Zuid-Holland</province>
      <latitude>51.974449</latitude>
      <longitude>4.234640</longitude>
      <phoneareacode>0174</phoneareacode>
    </result>
  </results>
</response>

Voorbeeld meervoudig resultaat in json

({"status":"ok",
  "results":[
    {
      "nlzip6":"2678AC",
      "streetname":"De Hondert Margen",
      "city":"De Lier",
      "municipality":"Westland",
      "province":"Zuid-Holland",
      "latitude":"51.974449",
      "longitude":"4.234640",
      "phoneareacode":"0174"
    },
    {
      "nlzip6":"2678AC",
      "streetname":"Kijckerweg",
      "city":"De Lier",
      "municipality":"Westland",
      "province":"Zuid-Holland",
      "latitude":"51.974449",
      "longitude":"4.234640",
      "phoneareacode":"0174"
    }
  ]
});