Foutmeldingen

Bij het gebruiken van de webservice kan het voorkomen dat er een fout optreedt. In dat geval wordt een errorcode en een errormessage teruggestuurd.


Algemene foutmeldingen
Functiespecifieke foutmeldingen
Voorbeeld foutmelding in XML
Voorbeeld foutmelding in json
 

Algemene foutmeldingen

errorcodeerrormessage
1general error
2invalid function name
3invalid query string
4database connection error
5database error
6invalid api-key
7invalid domain
8account inactive
9maximum requests exceeded
10function not available in free version
11no results
 

Functiespecifieke foutmeldingen

errorcodeerrormessagefunctie
101invalid maxresultssuggest
102invalid nlzip4zipinfo
103invalid nlzip6address
104invalid citynamecityinfo, suggest
105invalid official citynamesuggest
106invalid streetnamesuggest
107invalid streetnumberaddress
108invalid latitudereverse
109invalid longitudereverse
 

Voorbeeld foutmelding in XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <status>error</status>
  <errorcode>10</errorcode>
  <errormessage>no results</errormessage>
</response>
 

Voorbeeld foutmelding in json

({
  "status":"error",
  "errorcode":10,
  "errormessage":"no results"
});