Functie: zipinfo

Met de functie zipinfo vindt u gedetailleerde informatie bij een bepaalde 4-cijferige Nederlandse postcode. Bekijk een uitgewerkt voorbeeld van deze functie.


Aanroepen van de functie
Verplichte parameters
Optionele parameters
Return values
Voorbeeld resultaat in XML
Voorbeeld resultaat in json
 

Aanroepen van de functie

api.postcodes.nl/1.0/zipinfo/?apikey=KEY&nlzip4=2564
 

Verplichte parameters

apikeyEen identificerende sleutel voor gebruik van de API, vraag deze gratis aan
nlzip4Een 4-cijferige postcode in Nederland
 

Optionele parameters

outputjson of xml, default is json
 

Return values

Als resultaat wordt een status (ok of error) teruggestuurd. Indien de status "ok" is volgen results met hierin onderstaande waarden. Indien er een fout optreedt, dan wordt dit gevolgd door een errorcode en een errormessage. Kijk voor meer informatie naar de foutmeldingen die kunnen optreden.

De resultaten horen bij de 4-cijferige postcode. Zo zijn het aantal inwoners niet het aantal van een plaatsnaam, maar van de opgegeven postcode. Dit geldt ook voor de overige return values.
nlzip4Een 4-cijferige postcode in Nederland
descriptionEen omschrijving behorend bij postcode
cityDe plaatsnaam behorend bij de postcode
inhabitantsHet totaal aantal inwoners
maleHet aantal mannelijke inwoners
femaleHet aantal vrouwelijke inwoners
domesticHet aantal autochtonen
immigrantsHet aantal allochtonen
householdsHet totaal aantal huishoudens
singlesHet aantal eenpersoons huishoudens
familieswithoutchildrenHet aantal meerpersoons huishoudens zonder kinderen
familieswithchildrenHet aantal meerpersoons huishoudens met kinderen
latitudeDe breedtegraad
longitudeDe lengtegraad
 

Voorbeeld resultaat in XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <status>ok</status>
  <results>
    <result>
      <nlzip4>2564</nlzip4>
      <description>Vruchtenbuurt</description>
      <city>'s-Gravenhage</city>
      <inhabitants>10865</inhabitants>
      <male>5175</male>
      <female>5690</female>
      <domestic>8370</domestic>
      <immigrants>2495</immigrants>
      <households>5115</households>
      <singles>1975</singles>
      <familieswithoutchildren>1430</familieswithoutchildren>
      <familieswithchildren>1710</familieswithchildren>
      <latitude>52.069954</latitude>
      <longitude>4.294811</longitude>
    </result>
  </results>
</response>
 

Voorbeeld resultaat in json

({"status":"ok",
  "results":[
    {
      "nlzip4":"2564",
      "description":"Vruchtenbuurt",
      "city":"'s-Gravenhage",
      "inhabitants":"10865",
      "male":"5175",
      "female":"5690",
      "domestic":"8370",
      "immigrants":"2495",
      "households":"5115",
      "singles":"1975",
      "familieswithoutchildren":"1430",
      "familieswithchildren":"1710",
      "latitude":"52.069954",
      "longitude":"4.294811"
    }
  ]
});